پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان نظری
مخفف AAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Attitudes to Addiction Questionnaire

توضیحات تکمیلی

مقیاس نگرش نسبت به اعتياد توسط نظری (١٣٧٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٥ گویه می باشد. در مطالعه كريمي (١٣٩١) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٩ گزارش شد كه حاكي از پايايي قابل قبول آن مي باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

مبانی نظری اعتیاد اینترنتی

مبانی نظری اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

۱۳۹۴

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (CAS)

۱۳۷۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد

۱۳۹۱