پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۷۹
نویسندگان سپهری راد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران توسط سپهری راد (١٣٧٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٣ گویه می باشد . با توجه به اینکه این پرسشنامه ترجمه شده بوده، و اطلاعاتی از روایی و پایایی بومی آن در دسترس نمی باشد؛ بنابراین شما می توانید جهت تعیین روایی صوری این ابزار را در اختیار گروهی از مخاطبان (اساتید یا دانشجویان) قرار دهید و روایی و پایایی آیتم ها را بسنجید .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

۱۹۹۷

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد کارکنان با توجه به گذراندن دوره های آموزشی

۱۳۹۲