پرسشنامه همنوایی با برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان کیقبادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه همنوایی با برند توسط کیقبادی (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٠ سوال می‌باشد . کیقبادی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه همنوایی با برند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧١١ به دست آورده است عدد گزارش شده، نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه تجربه برند

۲۰۱۱

پرسشنامه اعتماد برند

۲۰۱۱

مبانی نظری برند