پرسشنامه هویت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان قدیری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هویت سازمانی توسط قدیری (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٧ گویه می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه هویت سازمانی در پژوهش قدیری (١٣٩٢) به ترتیب ٠/٩٤ و ٠/٩١ اعلام گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

مبانی نظری سبک هویت

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰