پرسشنامه هویت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان قدیری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هویت سازمانی توسط قدیری (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٧ گویه می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه هویت سازمانی در پژوهش قدیری (١٣٩٢) به ترتیب ٠/٩٤ و ٠/٩١ اعلام گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

مبانی نظری سبک هویت

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه هویت ورزشی

۲۰۰۴

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴