پرسشنامه هویت ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان چزلاک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هویت ورزشی توسط چزلاک (2004) تهیه و تنظیم شده است و شامل 22 گویه است. قنبری تقی آباد (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه هویت ورزشی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی