پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۷۴
نویسندگان مداح
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وضعيت مراقبت ازخود توسط مداح (١٣٧٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٢ گویه می باشد. در پژوهش فلاحی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ٧٢ /٠ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

پرسشنامه وضعیت بهداشتی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک راست

۱۹۸۶

مبانی نظری خودمراقبتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان

۱۹۸۸

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه مراقبتی

۱۹۸۷

پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳