پرسشنامه وفاداری برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان عزیز و سهین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداری برند شامل ١٤ گویه می باشد که توسط عزیز و سهین (٢٠١١) تهیه شده است. مؤمنی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه وفاداری برند را ٠/٩٠٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند