پرسشنامه وفاداری به برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان آکر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداری به برند توسط آکر (١٩٩١)، تهیه و تنظیم شده است و دارای ٢٥ سوال می‌باشد . رسول آبادی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٩را به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند