پرسشنامه وفاداری به برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان گلادن و فانک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداری برند توسط گلادن و فانک (٢٠٠٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٤ گویه می باشد. پیری (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه وفاداری برند را ٠/٨٢٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند