پرسشنامه وفاداری تماشاگران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری

پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تمایل و وفاداری برند

۱۳۹۴

پرسشنامه تعهد روان‌شناختی (وفاداری نگرشی) به تیم

۲۰۰۰