پرسشنامه وفاداری حامیان مالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان کارونا
مخفف MLS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداری حامیان مالی توسط آلبرت کارونا (٢٠٠٢) ، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٠ سوال می‌باشد . مهجور(١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه وفاداری حامیان مالی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه موانع ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه علل ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه جرایم مالیاتی

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه موانع حمایت مالی

۱۳۹۱