پرسشنامه وفاداری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان مصطفی زاده
مخفف OLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Loyalty Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداری کارکنان توسط آقای مصطفی زاده (١٣٩١) تهیه شده است که که شامل ٧ سوال می باشد . سنچولی (١٣٩٣) در مطالعه ای پایایی و روایی پرسشنامه وفاداری سازمانی را مورد تأیید قرار داده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری وفاداری مشتری