پرسشنامه وفاداری مشتریان با برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان کیقبادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداری مشتریان با برند توسط کیقبادی (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٥ سوال می‌باشد . کیقبادی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه وفاداری مشتریان با برند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢٥ به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد .همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان