پرسشنامه ویژگی های شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

۱۳۸۵

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه تعهد شغلی

۱۹۸۹