پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان قربانی زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٤١ سؤال است و توسط قربانی زاده (١٣٨٥) تهیه و تنظیم شده است. اسدی بیدمشکی (١٣٩٣) در مطالعه ای پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار داده است. ضرایب بدست آمده بیانگر آن است که این پرسشنامه دارای پایایی بسیار بالایی می باشد. روایی پرسشنامه ويژگي سازمانهاي يادگيرنده در مطالعات متعدد داخلی از جمله قربانی زاده (١٣٨٥) تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی