پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان بوند و همکاران
مخفف AAQ -II
نام انگلیسی پرسشنامه Acceptance and Action Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه پذیرش و عمل به وسیله هیز و همکاران (٢٠٠٤) تدوین شده است. نسخه ی اولیه ی آن شامل ٣٢ پرسش است، نسخه های بعدی به ترتیب ١٦ پرسشی و ٩ پرسشی است و آخرین نسخه ی این پرسشنامه ١٠ پرسش دارد که به وسیله بوند، هیز، بیر و همکاران (٢٠١١) تدوین شده است.عباسی، فتی، مولودی و ضرابی (١٣٩١) پس از ترجمه و ترجمه برگردان این پرسشنامه، داده های پژوهش را در سه مرحله جمع آوری کردند. در مرحله اول، ١٩٥ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی به پرسشنامه پذیرش و عمل پاسخ دادند. در مرحله دوم، افراد ساکن شهر تهران (١٥٨ نفر) به پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس مشکل در تنظیم هیجان پاسخ دادند. در مرحله سوم دو گروه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی (٣٠ نفر) و اختلال اضطراب فراگیر (٣٠ نفر) به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. تحلیل عاملی اکتشافی ٢ عامل اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی گزارش دادند. هم چنین همسانی درونی و ضریب تنصیف پرسشنامه در هر چهار گروه رضایت بخش بود (٠/٨٩-٠/٧١). به علاوه، اجتناب تجربی از هیجان با نشانه های افسردگی و اضطراب، مشکل در تنظیم هیجان و شاخص های ناراحتی در پرسشنامه سلامت روان رابطه معنی داری را نشان داد. هم چنین، منیجه روایی افتراقی نشان داد عامل اجتناب از تجارب هیجانی در دو گروه بالینی و غیربالینی تفاوت معنی داری دارد، ولی عامل کنترل روی زندگی تفاوت معنی داری در دو گروه نشان نداده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶