پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان گلدبرگ
مخفف GBFPF
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه‌های بسیاری بر طبق مدل پنج عاملی کاستا و مک کری ساخته شده‌اند که از جمله معروف‌ترین آن‌ها پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو (NEO) است. گلدبرگ نیز یکی از افرادی است که پرسشنامه‌ایی را بر طبق مدل کاستا و مک کری ساخته است. گلدبرگ در سال ١٩٩٩ با تحلیل پرسشنامه‌های موجود در زمینه مدل پنج عاملی شخصیت یک پرسشنامه ٥٠ ماده‌ای تهیه کرد که ویژگی‌های روانسنجی مطلوبی داشت. در پژوهشی توسط گلدبرگ (١٩٩٠، به نقل از نتایج لیم و پلوی هارت (٢٠٠٦)، ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه ی ٥٠ گویه ای پنج عامل بزرگ شخصیت برای عامل توافق پذیری ٠/٨٢، وظیفه مداری٠/٧٩، روان نژندگرایی ٠/٨٦، گشودگی در تجربه ٠/٨٤ و برون گرایی ٠/٨٧ گزارش شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش خرمایی (١٣٨٥، به نقل از جوکار و البرزی، ١٣٨٩) در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بررسی شده است. پایایی آزمون به شیوه آلفا ی کرونباخ برای ابعاد روان رنجورخویی، گشودگی به تجربه، وظیفه شناسی، توافق و برون گرایی به ترتیب ٠/٨٨، ٠/٧٨، ٠/٨٠، ٠/٨٠، و ٠/٧٧ به دست آمد و روایی آن نیز از طریق تحلیل عاملی محاسبه شده که یافته های بیان کننده روایی مطلوب پرسشنامه بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

۱۹۹۱

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت

۱۹۹۱

پرسشنامه تشخیص شخصیت اینیاگرام

۲۰۰۷

مبانی نظری ویژگی های شخصیتی