پرسشنامه چالش های پیش روی ورزش والیبال استان X

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان احمدنژاد قلعه‌جوقی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه چالش های پیش روی ورزش والیبال استان x توسط احمد نژاد (١٣٩٥)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٩ گویه می‏باشد. احمد نژاد (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه چالش های پیش روی ورزش والیبال استان x را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

۲۰۰۶

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی

۲۰۰۳

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی

۱۳۹۰

پرسشنامه استاندارد ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی

۱۳۸۹

پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد رفتار استفاده از اطلاعات

۱۳۹۰