پرسشنامه چگونگی استقرار مدیریت دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان بکوویتز و ویلیامز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه چگونگی استقرار مدیریت دانش توسط ویلیامز و بکوویتز ( ٢٠٠٢ ) تهیه شده و دارای ٤٦ سوال می‌باشد. آدینه (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه چگونگی استقرار مدیریت دانش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٦به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. آدینه (١٣٩٣) ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های چگونگی استقرار مدیریت دانش را از طریق ضریب آلفای به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی