پرسشنامه کاربرد رایانه در آموزش و پرورش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۱
نویسندگان کریمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کاربرد رایانه درآموزش و پرورش توسط کریمی (١٣٨١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٨ گویه می‏باشد. کریمی (١٣٨١)، پایایی پرسشنامه کاربرد رایانه درآموزش و پرورش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»