پرسشنامه کمال گرایی ورزشی چند بعدی (mps)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

۱۹۹۰

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی -۲

۲۰۰۹

پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی تهران بشارت

۱۳۸۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین

۲۰۰۹

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی فراست

۱۹۹۰

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

۲۰۰۱

پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن

۱۹۸۶