پرسشنامه کنترل سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان فریزی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کنترل سازمانی توسط فریزی (١٣٩٤) ساخته شده است و دارای ٢٧ سوال می¬باشد.روایی این پرسشنامه کنترل سازمانی توسط فریزی (١٣٩٤) ٠/٨٩ به روش آلفای کرونباخ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰