پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان پاراسورامان و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت خدمات توسط پاراسورامان، زیتامل و بری (١٩٩٨)، تهیه و تنظیم شده است كه در سال ٢٠٠٨، چین لیو تغییراتی در این پرسش‌نامه ایجاد کرد و آن ‌را در یک محیط ورزشی بکار برد. این پرسشنامه دارای ٢٥ گویه می‏باشد. ذوالفقاری (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه کیفیت خدمات را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ مطابق دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی