پرسشنامه کیفیت زندگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان ویر و شربورن
مخفف SF-۳۶
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-٣٦) خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (١٩٩٢) ساخته شد و دارای ۳۶ عبارت است. اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد تائید قرارگرفته است (منتظری و دیگران، ٢٠٠٥؛ عسگری و فقهی، ٢٠٠٣) و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاس‌های ۸ گانه آن بین ۷۰/ ۰ تا ۸۵/ ۰ و ضرایب بازآزمایی آن‌ها بافاصله زمانی یک هفته بین ۴۳/ ۰ تا ۷۹/ ۰ گزارش‌شده است. همچنین این پرسشنامه می‌تواند در تمام شاخص‌ها، افراد سالم را از افراد بیمار تفکیک نماید (عسگری و فقهی، ٢٠٠٣)

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای