پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان دوبرین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی توسط دوبرین (١٩٨٧)، تهیه و تنظیم و دارای ٢٠ گویه می‏باشد. ١١ سوال گرایش به بوروکراسی و ٩ سوال عدم گرایش به بوروکراسی می باشد. کرداعظم (١٣٨٥)، پایایی پرسشنامه گرایش به بوروکراسی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

پرسشنامه گرایش به وندالیسم

۱۳۹۰

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه

۱۳۹۰

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه گرایش به وندالیسم

۱۳۹۰

پرسشنامه گرایش به معنویت

۲۰۰۳

پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها

۱۳۹۲