پرسشنامه گرایش به معنویت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان روبرت کلونینگر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه گرایش به معنویت توسط روبرت کلونینگر (٢٠٠٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢١ گویه می-باشد. روایی و پایایی در پژوهش شول (١٣٩٣) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. در این تحقیق میزان روایی و پایایی به ترتیب ٠/٨٤ و ٠/٧٣ اعلام گردیده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

پرسشنامه گرایش به وندالیسم

۱۳۹۰

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری معنویت در محیط کار

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه

۱۳۹۰

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه گرایش به وندالیسم

۱۳۹۰

پرسشنامه معنویت در ورزش

۲۰۰۰

پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها

۱۳۹۲