پرسشنامه گردشگری ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان بلالی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه گردشگری ورزشی توسط بلالی، معین فرد، حامدی نیا و امیراحمدی (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٩ گویه می‏باشد. احسانی راد (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه گردشگری ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٧١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی