پرسشنامه گردشگری ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان بلالی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه گردشگری ورزشی توسط بلالی، معین فرد، حامدی نیا و امیراحمدی (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٩ گویه می‏باشد. احسانی راد (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه گردشگری ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٧١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی