پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان میدلتن و میگلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

۱۹۷۰

مبانی نظری انگیزه پیشرفت

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی

۱۳۸۱