پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان محمدي وهمكاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ قوت‌ها و ضعف‌های استعداديابي در ورزش قهرماني ﺷﺎﻣﻞ ١٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ قوت‌ها و ضعف‌های استعداديابي در ورزش قهرماني (قوت‌های محيط دروني استعداديابي در ورزش قهرماني كشور، ضعف‌های محيط دروني استعداديابي در ورزش قهرماني كشور) را اندازه گيري كند. در پژوهش حسینی و همکاران (١٣٩٢) روایی محتوایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٩٥ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی