پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۵
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان آنتوني و سوينسونهيمبرگ و بكر
تاریخ ۲۰۰۱

توضیحات تکمیلی

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی : پروتكل گروه‌ درمانگري شناختي- رفتاري نمونه‌اي كه براي درمان اختلال اضطراب اجتماعي در اين بخش ارائه خواهد شد، مبتني بر كار هيمبرگ و بكر (٢٠٠٢) و آنتوني و سوينسون (٢٠٠١) است. اين پروتكل با تشكيل يك جلسة فردي قبل ازشروع درمان گروهي آغاز مي‌شود و بعد با تشكيل دوازده جلسة گروهي ادامه مي‌يابد. این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: خاتمة درمان و پيشگيري از بازگشت، آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و مواجهة واقعي و ايفاي نقش. دانلود پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

آزمون مهارت اجتماعی

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

پرسشنامه رشد اجتماعی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)