پروتکل درمانی در گروه‌درمانگری شناختی ، رفتاری مصرف مواد

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۰
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان ميلر و رولنيك
تاریخ ۲۰۰۲

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: بازخورد انگيزشي فردي، توسعة شبكه‌هاي حمايتي، افزايش فعاليت‌هاي لذت‌بخش، مبارزه با افكار منفي و بازسازي شناختي، روش‌هاي برنامه‌ريزي براي مقابله با اشتياق وميل براي مصرف مواد، هوشياركردن فرد نسبت به موقعيت‌هاي پرخطر و برنامه‌ريزي و پيش‌بيني وضعيت‌هاي اضطراري.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان