پروتکل درمانی در گروه‌درمانگری شناختی ، رفتاری اختلال دوقطبی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۸
ماخذ
تعداد جلسات ۲۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل درمانی در گروه‌درمانگری شناختی ، رفتاری اختلال دوقطبی : این پروتکل شامل بیست جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: معرفی درمانگرها ، مروري بر داروهاي مورد استفاده در اختلال دوقطبي ، مداخله‌هاي رفتاري، اصلاح فعاليت‌ها براي بهبود خلق هنگام افسردگي، تشريح اختلال دوقطبي، مداخلة اوليه در چرخه‌هاي خلق، حكايت‌ها و داستان‌هاي افراد گروه در زمينة بيماري‌شان و ارائة خلاصه‌اي از رابطة بين حالات خلقي و رفتاري در افسردگي. دانلود پروتکل درمانی در گروه‌درمانگری شناختی ، رفتاری اختلال دوقطبی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

۵ ۲۰۰۱

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۳

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

۵ ۲۰۰۴

پرسشنامه اختلال خوردن

مبانی نظری اختلالات جنسی

مبانی نظری اختلال اسکیزوفرنیا

مبانی نظری اختلال اوتیسم