پروتکل درمانی در گروه‌درمانگری شناختی ، رفتاری اختلال دوقطبی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۸
ماخذ
تعداد جلسات ۲۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل بیست جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: معرفی درمانگرها ، مروري بر داروهاي مورد استفاده در اختلال دوقطبي ، مداخله‌هاي رفتاري، اصلاح فعاليت‌ها براي بهبود خلق هنگام افسردگي، تشريح اختلال دوقطبي، مداخلة اوليه در چرخه‌هاي خلق، حكايت‌ها و داستان‌هاي افراد گروه در زمينة بيماري‌شان و ارائة خلاصه‌اي از رابطة بين حالات خلقي و رفتاري در افسردگي.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

۵ ۲۰۰۱

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۳

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

۵ ۲۰۰۴

پرسشنامه اختلال خوردن

مبانی نظری اختلالات جنسی

مبانی نظری اختلال اسکیزوفرنیا

مبانی نظری اختلال اوتیسم