پروتکل درمانی در گروه ‌درمانگری شناختی ، رفتاری اختلال‌های افسردگی و هراس اجتماعی به‌صورت همبود

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۱
ماخذ
تعداد جلسات ۱۹
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل درمانی در گروه ‌درمانگری شناختی ، رفتاری اختلال‌های افسردگی و هراس اجتماعی به‌صورت همبود : این پروتکل شامل ١٩ جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: معرفي مفهوم بازگشت در اختلال، راهبردهاي بديل مقابله‌اي به بيماران، مفهوم شناخت‌هاي عميق، معرفي رويكرد شناخت- رفتار درماني به افسردگي و هراس اجتماعي، تشريح مدل زيستي رواني اجتماعي افسردگي و هراس اجتماعي، و معرفي پنج مؤلفه، مشخص كردن رابطة بين حالت خلقي و رفتار و تعيين و مشخص كردن «تغييرات خلق» و «تغييرات ايجادشده در شدت اضطراب» براي هدف قراردادن آنها با مداخله‌هاي شناختي. دانلود پروتکل درمانی در گروه ‌درمانگری شناختی ، رفتاری اختلال‌های افسردگی و هراس اجتماعی به‌صورت همبود

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پروتکل درمانی در گروه ‌درمانگری شناختی- رفتاری اختلال‌های افسردگی و هراس اجتماعی به‌صورت همبود

۱۱