پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۵
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان استكتي و همکاران
تاریخ ۲۰۰۴

توضیحات تکمیلی

این پروتكل١٤ جلسه‌اي براي گروه‌درمانگري مبتني بر درمان‌هاي استاندارد مطرح  شده توسط استكتي (١٩٩٣)، فوآ و فرانكلين (٢٠٠١)، كلارك (٢٠٠٤) و ديگر افراد است. ١٢ جلسة اول اين پروتكل به‌صورت هفتگي و دو جلسة آخر آن به‌صورت دو هفته يك بار تشكيل مي‌شود. پس از ارزيابي كامل و قبل از درمان، هر درمانجو به‌صورت فردي با يكي از گروه درمانگران ملاقات مي كند، بدين ترتيب فرصتي به هر يك از درمانجويان داده مي‌شود تا با يكی از گروه­درمانگران آشنا شوند و ملاقات داشته باشند و بتوانند نگراني ها‌ و سؤال‌هاي خود را با او در ميان بگذارند و يك سلسله مراتب مواجهه تشكيل دهند.درمان با معرفي و مطرح كردن منطق زيربنايي درمان كه اغلب مبتني بر مدل ERP است، شروع مي‌شود. در بعضي از جلسات بر راهبردهاي شناختي نيز تأكيد مي‌شود. كلية جلسات ٢ ساعته هستند. عناوین برخی از جلسات این پروتکل شامل موارد زیر است: معرفي و ارائة منطق درمان، راهبردهاي شناختي، معرفي مواجهه و پيشگيري از وسواس‌هاي فكري.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری باورهای وسواسی

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

پروتکل درمان شناختی وسواس

۱۹

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عملی یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن

پرسشنامه وسواس فکری عملی – تجدیدنظر شده

پرسشنامه وسواس فکری - عملی ییل – براون