پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات
ماخذ
تعداد جلسات
نویسندگان
تاریخ ۲۰۱۱

توضیحات تکمیلی

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا در سال 2011 مورد بررسی و چاپ قرار گرفته است. دانلود پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اختلال اسکیزوفرنیا

پرسشنامه وارک (بصری، شنیداری، خواندن / نوشتن، حرکتی)