پروتکل آزمون انشاء

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۸
ماخذ
تعداد جلسات ۷
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این آزمون بصورت یک موضوع انشا طراحی شده است که دانش آموزان باید درمورد آن انشا بنویسند. در این آزمون انشای نوشته شده ی دانش آموزان، با توجه به چهار عنصر اصلی انشا نویسی (نوشتن پاراگراف مقدماتی؛ نوشتن حداقل سه ایده ی حمایت کننده؛ رد کردن حداقل یک استدلال از جنبه دیگر و پایان یافتن با یک نتیجه گیری)، زمان صرف شده برای برنامه ریزی و نوشتن انشا، طول انشا و تعداد واژه ها و عبارت های انتقالی/ پیوندی گنجانده شده در متن، ارزیابی میشود.این پروتکل شامل هفت جلسه می باشد ، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: مرور عنصر برنامه ریزی و عناصر انشا ، مرور هدف تعیین شده در آخرین جلسه ، معرفی و ارائه لیستی از واژه های انتقالی / پیوندی به دانش آموز .

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

آزمون مهارت اجتماعی

آزمون پرخاشگری

آزمون اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر