پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۸
ماخذ
تعداد جلسات ۳
نویسندگان
تاریخ ۲۰۱۱

توضیحات تکمیلی

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی در 8 جلسه و 3 صفحه د سال 2011 نوشته شده است . از زوجين خواسته شد در مورد تفاوت هاي زن و مرد با هم صحبت كنند و مواردي از تفاوت ها را نام ببرند. دانلود پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی