پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آشنایی با فنون پذیرش خود، خودباری، تمرکز بر توانمندی ها و محدود تلقی کردن ناتوانی ها، آشنایی با افکار خودکار و باورهای منفی درباره خود، تقویت باورهای دینی، ایمان و توکل به خدا و اعتقاد به مقدرات الهی در مواجهه با رویدادهای ناگوار.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش مثبت نگری

۹

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

۱۹

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری مثبت اندیشی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار سازمانی مثبت گرا

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت

پرسشنامه مثبت اندیشی

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت‌گرا