پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی شامل دوازده جلسه مي باشد. بنابراين دوره آموزشي ١٢ هفته طول می کشد. مدت زمان هر جلسه ٢ ساعت مي باشد. عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آشنايي با رواندرماني حمايتي و اهميت آن، معرفي اعضا و اجراي پيش آزمون و بحث و تبادل نظر اعضا در مورد اضطراب مرگ و روش هاي مقابله.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک

۱۰

پروتکل طرحواره درمانی

۸ ۱۳۸۹