پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۵
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد : این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: افزايش عزت نفس شركت كنندگان، كسب مهارت‌هاي حل مسئله و مديريت استرس، آموزش معلم کلاس برای اجرای روش، مراحل چهارگانه، مهارت های ضروری واشتباهات یادگیرندگان و فنون طرح ریزی برای تدوین طرح درس براساس این روش و آشنايي شركت كنندگان با ارتباط افكار و رفتار و احساسات و آموزش توانايي بازسازي افكار ناكارآمد. دانلود پروتکل

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)