پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی جلسه ها شامل ١٠ جلسه آموزشی است که هفته ای یکبار به مدت ٩٠ دقیقه به اجرا در خواهد آمد. نحوه کار بدین صورت می باشد که در ابتدا با مادران ارتباط برقرار کرده و با زبانی ساده اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و علل آن، اهداف جلسات و ضرورت موضوع برای آنان بازگو می شود. در طراحی برنامه آموزش رفتاری مادران از برنامه آموزش رفتاری والدین بارکلی استفاده خواهد می شود. گام های درمانی این بسته آموزشی عبارتند از: تشریح اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، شکل دهی رفتارهای مثبت از طریق تقویت، عدم تقویت رفتارهای نامطلوب، آموزش یک نظام رسمی از امتیازها و ژتون ها به منظور شرطی کردن اطاعت کودک، آموزش والدین در بکارگیری روش محروم سازی، آموزش روش اجرای کارت گزارش رفتار کودک در مدرسه، پیش بینی بد رفتاری کودکان در اماکن عمومی. در جدول  ساختار جلسات آموزشی ارائه شده است. عناوین برخی ازجلسات این پروتکل شامل موارد زیر است: آموزش مدیریت رفتارهای آینده و بهبود رفتار کودک در مدرسه. دانلود پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری توجه

پرسشنامه عملکرد کارکنان با توجه به گذراندن دوره های آموزشی

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

پرسشنامه فعالیت کاریابی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

پرسشنامه بررسی منافع و موانع انجام فعالیت فیزیکی

پرسشنامه فعالیت های منابع انسانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان

پرسشنامه فعالیت بدنی