پروتکل آموزش مثبت نگری

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۹
ماخذ این پروتکل شامل نه جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: جمع بندی و رسیدن به نقاط مثبت اصلی، مثبت زندگی کردن و هدفمند زندگی کردن، برقراری روابط خوب با دیگران، آشنایی با معنا و مفهوم مثبت‏ اندیشی، افکار مثبت در مدرسه و ارتباطات و نوشتن عناوین تجربه و خاطره های مثبت مرتبط با مدرسه.
تعداد جلسات ۹
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل آموزش مثبت نگری این پروتکل شامل نه جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: جمع بندی و رسیدن به نقاط مثبت اصلی، مثبت زندگی کردن و هدفمند زندگی کردن، برقراری روابط خوب با دیگران، آشنایی با معنا و مفهوم مثبت‏ اندیشی، افکار مثبت در مدرسه و ارتباطات و نوشتن عناوین تجربه و خاطره های مثبت مرتبط با مدرسه. دانلود پروتکل آموزش مثبت نگری

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

۲۰۱۱

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

۵ ۲۰۰۴

پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

۲

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

۱۹

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری مثبت اندیشی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار سازمانی مثبت گرا

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت

پرسشنامه مثبت اندیشی

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت