پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان فتی و همکاران
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه : برای آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه ١٠ جلسه یک ساعته در نظر گرفته شده است. آموزش مهارت ها در هر جلسه با استفاده از الگودهی، ایفای نقش، بازخورد دادن، تمرین و تکرار و دیگر تکلیف های شناختی و رفتاری انجام می شود. در پایان هرجلسه متناسب با مباحث مطرح شده تکالیفی برای خارج از جلسات داده خواهد شد. در ابتدای هر جلسه تکالیف بررسی شده و بازخورد داده خواهد شد . این پروتکل شامل ده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: مهارت کنترل خشم و تمرین آن ، ایجاد مهارت در شروع و ادامه دادن مکالمه و مواجه با سکوت و مشکلات احتمالی در مباحثات و مکالمات و تمرین آن. دانلود پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه