پروتکل آموزش هوش هیجانی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۴
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آشنایی با مهارت‌های هوش هیجانی و نقش آن در افزایش رضایت از زندگی، موانع ارتباط موثر، پیامد های فقدان مهارت های ارتباطی، جایگاه هوش در زندگی، شناخت و بیان هیجانات چهره ای و مهارت های شنیدن فعال(گوش دادن موثر)، جرات ورزی.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

۸ ۲۰۱۱

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

۲ ۱۳۸۵

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

۱۹۸۴