پروتکل برنامه آموزش مؤلفه های تاب آوری

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۶
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: برقراري ارتباط با مخاطبان و آشنا كردن آنها با تاب آوري و قوانين شركت در كارگاه ، معنامندي با هدف تقويت حس معنويت و ايمان، آگاهي نسبت به توانمنديهاي خود، تقويت عزت نفس، ارزشمندی، ارتقاء تونايي افراد در برقراري ارتباط و ارتباط موثر.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تاب آوری

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری تاب آوری

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

مبانی نظری نوآوری سازمانی

مبانی نظری تمایل به فرزند آوری

پرسشنامه سنجش نوآوری در سازمان

پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی