پروتکل برنامه آموزش مؤلفه های تاب آوری

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۶
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل برنامه آموزش مؤلفه های تاب آوری : این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: برقراري ارتباط با مخاطبان و آشنا كردن آنها با تاب آوري و قوانين شركت در كارگاه ، معنامندي با هدف تقويت حس معنويت و ايمان، آگاهي نسبت به توانمنديهاي خود، تقويت عزت نفس، ارزشمندی، ارتقاء تونايي افراد در برقراري ارتباط و ارتباط موثر. دانلود پروتکل برنامه آموزش مؤلفه های تاب آوری

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری تاب آوری

مبانی نظری نوآوری

مبانی نظری تاب آوری

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

مبانی نظری نوآوری سازمانی

مبانی نظری تمایل به فرزند آوری

پرسشنامه سنجش نوآوری در سازمان

پرسشنامه نوآوری سازمانی