پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۹
ماخذ
تعداد جلسات ۱۵
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل پانزده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آموزش هوش معنوی، ذهن آگاهی کامل، این جلسه ذهن آگاهی افکار، آموزش تن آرامی عضلانی و تنفس آرامی، آگاه شدن از استرس‌ها و پاسخ‌های استرس، فواید هوش معنوی و مؤلفه‌های آن در بهتر کردن تعاملات روزمره، تمرین تن آرامیدگی و تنفس آرامی بر روی بیماران، آموزش و تمرین ورود بیمار به حالت‌های معنوی در هوشیاری و آموزش توانایی آراستن فعالیت‌های روزانه بااحساسی از تقدس.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

مبانی نظری هوش معنوی

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

۱۸

پروتکل درمانی ذهن آگاهی

۹

پرسشنامه بهزیستی معنوی

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی