پروتکل درمانی ذهن آگاهی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۹
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: افراد به طور کلی از تکنیک های نشستن، یوگا و اسکن بدن استفاده می کنند، مباحثی در خصوص مهارت هاي تحمل هیجان منفی، تجربه هیجان خشم، توجه به احساسات جسمانی، صداها، افکار و احساسات و موارد دیگر ، شروع مراقبه پیاده روی و تمرین متناسب اسکن بدن و یوگا.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک

۱۰

پروتکل طرحواره درمانی

۸ ۱۳۸۹