پروتکل درمانی مدیریت خشم

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۴
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: مفاهیم اساسی مدیریت خشم، آموزش جرئت ورزی، دوره پرخاشگری، وقایع برانگیزاننده خشم و نشانه های خشم.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری نمایش درمانی

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک