پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲
ماخذ
تعداد جلسات ۹
نویسندگان
تاریخ ۲۰۰۴

توضیحات تکمیلی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز : این پروتکل شامل نه جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: برقراری رابطه درمانی، بستن قرار داد درمانی، آموزش روانی، معرفی ارزش، نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج، کاربرد تکنیک های ذهنی، الگو سازی خروج از ذهن، آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان یک فرایند، کاربرد تکنیک های گسلش شناختی، مداخله در عملکرد زنجیره های مشکل ساز زبان، تضعیف ائتلاف خود با افکار و عواطف و بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها، کارآمدی به عنوان معیار سنجش و ایجاد ناامیدی خلاقانه. دانلود پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

پرسشنامه بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

پرسشنامه تعهد شغلی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

۴

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

۱۰

مبانی نظری تعهد سازمانی