پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۰
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل ده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: درماندگی خلاق، کشف ارتباط بین اهداف، فعالیتها و استحکام بخشیدن به عوامل تمایل و گسلش، نشان دادن اهمیت ارزشها و تفهیم به مراجع و استخراج تجربه درمانجو برای تقویت شناخت.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

۲۰

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

۲۳

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

۳۵